Historia

Hotel Platan mieści się w starej kamienicy z 1890 roku usytuowanej przy chrzanowskim rynku.

Historia miasta sięga XIII wieku – pojawiają się wówczas pierwsze wzmianki o kasztelanii chrzanowskiej. Prawa miejskie Chrzanów uzyskał w XIV wieku. Dokument z 1500 roku sporządzony przez Piotra Ligęzę, ówczesnego właściciela miasta, potwierdza wcześniejszą lokację miasta na prawie niemieckim.

Piotr Ligęza nie tylko zadbał o uregulowanie statusu prawnego miasta, ale także troszczył się o rozwój handlu, któremu sprzyjał układ szlaków komunikacyjnych. Droga z Krakowa rozgałęziała się w Chrzanowie w kierunku zachodnim do Oświęcimia i Czech oraz w kierunku północno-zachodnim do Wrocławia.

Oprócz sobotniego targu, raz w roku, na Św. Mikołaja, patrona miejscowej fary, odbywał się ośmiodniowy jarmark. Od 1581 roku miasto mogło urządzać cztery dodatkowe jarmarki. Ówczesny Chrzanów specjalizował się w handlu bydłem.

Naznaczony wojnami wiek XVII odcisnął swoje piętno na Chrzanowie. Choć położone poza zasięgiem głównych działań wojennych, miasto odczuło dotkliwie ogólną dekoniunkturę. Reszty dopełniły epidemie i pożary, które strawiły znaczną część drewnianej zabudowy, łącznie z ratuszem.

W latach 1809-1815 Chrzanów należał do Księstwa Warszawskiego, do którego nawiązuje herb miasta, a po Kongresie Wiedeńskim stał się częścią Rzeczpospolitej Krakowskiej. W 20-leciu międzywojennym miasto znajdowało się w województwie krakowskim. Podczas okupacji niemieckiej Chrzanów wraz z położonym na zachód Górnym Śląskiem wcielono do III Rzeszy pod zmienioną nazwą Krenau.

W powojennej Polsce Chrzanów stał się siedzibą należącego do województwa krakowskiego powiatu, obejmującego miasta Jaworzno, Trzebinia, Krzeszowice, Chełmek oraz okoliczne obszary wiejskie.